Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

W imieniu Zarządu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego zapraszam na 28. Sympozjum Sekcji, które - po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 - odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2022 roku. Spotkanie będzie miało miejsce w Warszawie w hotelu Warsaw Plaza. Organizatorem Sympozjum jest Biuro Kongresowe Polskiego Towarzystwa Urologicznego, a jego gospodarzem Oddział Urologii Szpitala Św. Anny w Piasecznie pod kierownictwem dr. Marka Zawadzkiego.

Głównym tematem dwudniowego Sympozjum będzie enukleacja gruczolaka stercza. Przygotowane sesje tradycyjnie już będą miały charakter praktyczny. W pierwszym dniu Sympozjum przeprowadzimy transmisję zabiegów live tj.: enukleacja gruczolaka stercza z wykorzystaniem lasera holmowego (HoLEP), enukleacja gruczolaka stercza z wykorzystaniem lasera tulowego hybrydowego (ThuLEp) oraz bipolarna enukleacja gruczolaka stercza (BipoLEP) z sali operacyjnej Szpitala Św. Anny w Piasecznie do sali obrad. Poszczególne operacje przeprowadzą wybitni specjaliści z zagranicy: dr Felipe Figueiredo (BR), dr Ioannis K. Goumas (IT), dr Zoltan Kiss (HU).
Drugi dzień Sympozjum wypełnią sesje semi live w konwencji „How I do it”. Eksperci przedstawią metody enukleacji gruczolaka stercza technikami: endoskopową, laparoskopową oraz w asyście robota daVinci. Operatorzy na podstawie własnych doświadczeń pokażą poszczególne etapy operacji (tips and tricks), wskazania i możliwe powikłania. Dodatkowo omówione zostaną innowacyjne techniki małoinwazyjne: „PAE”, „REZUM”, „WaterJet”. Jestem pewien, że warto poznać nowe metody terapii, ponieważ część z nich nie tylko stanowi doskonałą alternatywę do przezcewkowej elektroresekcji gruczołu krokowego (TURP), ale ma szansę stać się nowym standardem postępowania w leczeniu zabiegowym gruczolaka stercza (BPH).

Do zobaczenia w Warszawie

Dr hab. n. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK
przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL
Polskiego Towarzystwa Urologicznego

OFERTA DLA UCZESTNIKA

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO (brutto) do 11.03.2022 od 12.03.2022 do 31.03.2022 od 01.04.2022
Opłata rejestracyjna
Lekarz, członek PTU 450,00 zł 500,00 zł 550,00 zł
Lekarz, członek Sekcji Adeptów Urologii (SAU) 400,00 zł 450,00 zł
Osoba niebędąca członkiem PTU, w tym przedstawiciele firm 550,00 zł 600,00 zł
Kolacja
Uczestnik 200,00 zł (w tym 23% VAT)

W ramach opłaty organizatorzy Sympozjum zapewniają:

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO PTU O NUMERZE:

76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz skróconą nazwę Sympozjum (np. Jan Kowalski − udział w Sympozjum ENDO2022).

MIEJSCE OBRAD / ZAKWATEROWANIE (Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, Warszawa)

Polskie Towarzystwo Urologiczne nie pośredniczy w sprzedaży miejsc hotelowych. Uczestnicy Sympozjum mogą dokonać rezerwacji miejsc bezpośrednio w Hotelu:

Do poniższych cen należy doliczyć 8% VAT-u. Liczba pokoi jest ograniczona!

Kontakt do Hotelu: wph@warsawplazahotel.pl; tel. 22 431 08 00 lub

Daniel Rygielski
Sales Manager
Warsaw Plaza Hotel
+48 781 503 003
d.rygielski@cfihotels.pl

PROGRAM NAUKOWY

Piątek, 8 kwietnia 2022 r.

Od 8.00

Rejestracja uczestników

Registration of participants

09.00 - 13.30

SESJA SEKCJI ADEPTÓW UROLOGII PTU

SESSION OF THE PUA SECTION OF RESIDENTS IN UROLOGY

09.00 - 09.10

dr Rafał Drobot, dr hab. med. Anna Kołodziej

Otwarcie sesji

Opening of the Session

09.10 - 10.00

EGZAMIN SPECJALIZACYJNY W DZIEDZINIE UROLOGII

EBU ORAL / WRITTEN EXAMINATION

Iga Mańk-Kowalska

Europejski egzamin specjalizacyjny – wymogi formalne, dokumentacja, najczęstsze błędy popełniane przez kandydatów

EBU exam – formal requirements

10.00 - 11.50

MOŻLIWOŚCI SĄ NIEOGRANICZONE

SKY IS THE LIMIT

10.00 - 10.20

dr Mateusz Mokrzyś

Nowoczesna diagnostyka raka gruczołu krokowego – przezkroczowa elastyczna biopsja fuzyjna oraz celowana biopsja pod kontrolą wysokiej rozdzielczości 29MHz micro-USG w znieczuleniu miejscowym. Robotowa biopsja gruczołu krokowego „in bore”

Modern diagnostics of prostate cancer – transperineal elastic fusion biopsy and targeted biopsy under control of high resolution 29Mhz micro-USG in local anasthesia. Robotic biopsy of the prostate „in bore”

10.20 - 10.40

dr n. med. Mateusz Jobczyk

Prostatektomia radykalna w asyście robota chirurgicznego CMR Versius

Robot-assisted radical prostatectomy CMR Versius

10.40 - 11.00

dr n. med. Bernard Adamowicz

Dynamiczna biopsja węzła wartowniczego z laparoskopową limfadenektomią pachwinową – nowy standard w leczeniu raka prącia?

Dynamic sentinel lymph node biopsy (DSLNB) with videoendoscopic inguinal lymphadenectomy (VEIL) – new standard in penile cancer treatment?

11.00 - 11.30

dr Rafał Drobot

Niewystandaryzowane procedury urologiczne w chirurgii robotowej

Non-standarised urological procedures in robotic surgery

 • Wideoendoskopowa limfadenektomia pachwinowa w asyście robota chirurgicznego da Vinci jako terapia skierowana na przerzuty w oligorekurentnym przerzutowym raku gruczołu krokowego – doświadczenia własne

  Robot-assisted videoendoscopic inguinal lymphadenectomy (RAVEIL) as metastases-directed therapy (MDT) in oligorecurrent metastatic prostate cancer – single center experience

 • Przezotrzewnowa naprawa przetoki pęcherzowo-pochwowej w asyście robota chirurgicznego da Vinci - doświadczenia własne

  Robot-assisted transperitoneal vesico-vaginal fistula (VVF) repair - single center experience

11.30 - 11.50

dr Bartosz Brzoszczyk

Rzeczywistość wirtualna i sztuczna inteligencja w urologii

Virtual reality (VR) and artificial Inteligence (AI) in urology

11:50 − 12:10

Przerwa na kawę / Coffee break

12.10 - 13.10

SESJA PRZYPADKÓW

„NIGHTMARE” CASES SESSION

12.10 - 12.25

dr Dominik Chorągwicki

Nierozpoznane uszkodzenie moczowodu nerki jedynej podczas ureterorenoskopii

Unrecognised ureteral trauma of a single kidney during ureterorenoscopy

12.25 - 12.40

dr Marcin Chłosta

Jatrogenna przetoka tętniczo-pęcherzowa podczas TURBT

Iatrogenic arterio-vesical fistula during TURBT

12.40 - 12.55

dr Jacek Chełchowski

Jak nie wołać ordynatora oddziału urologii podczas powikłanego zabiegu RIRS?

How not to call the Head of the Urology Department during a complicated RIRS procedure?

12.55 - 13.10

dr Dawid Janczak

Kamica moczowa u chorego z ortotopowym pęcherzem jelitowym wytworzonym laparoskopowo

Urolithiasis in patient with orthotropic neobladder created laparoscopically

13.10 - 13.20

Podsumowanie Sesji

13:20 − 14:30

Przerwa na obiad / break for lunch

14.30 - 18.00

SESJA LIVE SURGERY: ENUKLEACJA GRUCZOLAKA STERCZA

LIVE SURGERY SESSION: ENUCLEATION OF THE PROSTATE

Przewodniczący/Chairs: dr hab. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK, dr Marek Zawadzki

(transmisja z 2 sal operacyjnych Szpitala św. Anny – EMC Piaseczno, sesja prowadzona w języku polskim i angielskim)

14.30 - 15.30

dr Felipe Figueiredo (BR)

Enukleacja gruczolaka stercza z użyciem lasera holmowego

Holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP). Slim HoLEP

15.30 - 16.15

dr Ioannis K. Goumas (IT)

Enukleacja gruczolaka stercza z użyciem lasera tulowego hybrydowego

Hybrid thulium-based endoscopic enucleation of the prostate (Hybrid ThuLEP)

16.00 - 17.00

dr Zoltan Kiss (HU)

Enukleacja gruczolaka stercza elektrodą bipolarną

Bipolar enucleation of the prostate (BipoLEP)

17.00 - 18.00

dr Felipe Figueiredo, dr Ioannis K. Goumas, dr Zoltan Kiss, dr Rafał Olejnik, dr Marek Zawadzki, dr Przemysław Zugaj

Urządzenia i narzędzia do endoskopowej enukleacji stercza – jaki jest Twój wybór? Dyskusja ekspertów

Laser equipment - what is your choice? Experts' discussion

 • Urządzenia stosowane w zabiegach enukleacji stercza. Jaki laser wybrać – przegląd możliwości

  What laser to choose – overview of possibilities

  (dr Marek Zawadzki)

 • Narzędzia stosowane w zabiegach enukleacji stercza. Jakie narzędzia wybrać – przegląd możliwości

  Tools to prostate enucleate – review

  (dr Rafał Olejnik)

 • Morcelatory, narzędzia do morcelacji. Jaki morcelerator wybrać – przegląd możliwości

  Morcelators, tools to morcellate

  (dr Przemysław Zugaj)

18.00 - 18.15

prof. dr hab. med. Piotr Chłosta, dr hab. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK,

Powitanie uczestników, oficjalne otwarcie Sympozjum

Welcome address

od 21:00

Kolacja / Dinner

Sobota, 9 kwietnia 2022

09.00 - 11.00

1. SESJA SEMI LIVE: ENDOSKOPOWA ENUKLEACJA GRUCZOLAKA STERCZA

1ST SEMI LIVE SESSION: ENDOSCOPIC ENUCLEATION OF PROSTATE

Przewodniczący / Chair: dr Marek Zawadzki

09.00 - 10.00

dr Felipe Figueiredo, dr Ioannis K. Goumas, dr Vincent Misrai, dr Przemysław Zugaj

Laserowa enukleacja gruczolaka stercza

Laser prostate enucelation

 • Laser zielony / GreenLEP dr Vincent Misrai)

 • Laser tulowy hybrydowy / Hybrid ThuLEP (dr Ioannis K. Goumas)

 • Laser tulowy światłowodowy / Thulium Fiber Laser TFLEP (dr Przemysław Zugaj)

 • Laser holmowy / Slim/SuperSlim HoLEP (dr Felipe Figueiredo)

10.00 - 10.20

dr Zoltan Kiss, dr med. Sławomir Listopadzki, dr Rafał Olejnik

Bipolarna enukleacja gruczolaka stercza

Bipolar enucleation of the prostate (BipoLEP)

10.20 - 10.40

dr hab. med. Piotr Bryniarski, dr Marek Zawadzki, dr Vincent Misrai

Waporyzacja czy enukleacja gruczolaka stercza?

Vaporisaton or enuceleation adenoma of prostate?

10.40 - 11.00

Dyskusja / Discussion

11:00 − 11:30

Przerwa na kawę / Coffee break

11.30 - 12.45

2. SESJA SEMI LIVE: LAPAROSKOPOWA I ROBOTOWA ENUKLEACJA GRUCZOLAKA STERCZA

2ND SEMI LIVE SESSION: LAPAROSCOPIC AND ROBOT-ASSISTED SIMPLE PROSTATECTOMY

Przewodniczący / Chair: dr hab. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK

11:30 – 11:50

dr Marcin Jarzemski, dr med. Sławomir Listopadzki

Laparoskopowe wyłuszczenie gruczolaka stercza z dostępu przedotrzewnowego

Laparoscopic extraperitoneal simple prostatectomy

11:50 – 12:10

prof. dr hab. med. Jakub Dobruch, dr med. Sławomir Listopadzki

Laparoskopowe wyłuszczenie gruczolaka stercza z dostępu przezpęcherzowego

Laparoscopic transvesical simple prostatectomy

12:10 – 12:30

dr hab. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK, dr med. Sławomir Listopadzki, dr Paweł Szyperski

Adenomektomia w asyście robota

Robotic assisted simple prostatectomy

12:30 – 12:45

Dyskusja / Discussion

12.45 - 13.15

3. SESJA SEMI LIVE: MORCELACJA GRUCZOLAKA STERCZA

3RD SEMI LIVE SESSION: MORCELLATION OF PROSTATE ADENOMA

Przewodniczący / Chair: dr Marek Zawadzki

12:45 – 12:55

dr med. Mieszko Kozikowski

Rodzaje morceleratorów

Oscilating vs reciprocating morcellators

12:55 – 13:05

dr Michał Sut

Powikłania/pułapki morceleracji – jak ich uniknąć?

Morcellators complications/pitfalls and how to avoid it

13:05 – 13:15

dr Marcin Jarzemski

Morcelacja po laparoskopowej i robotowej enukleacji gruczolaka stercza

Contained robotic/laparosopic speciment morcelerations

13:15 – 14:15

Przerwa na obiad

Break for lunch

14.15 - 15.00

4. SESJA SEMI LIVE: POWIKŁANIA ENUKLEACJI GRUCZOLAKA STERCZA

4TH SEMI LIVE SESSION: COMPLICATIONS OF ENUCLEATION OF THE PROSTATE ADENOMA

Przewodniczący / Chair: dr Przemysław Zugaj

14:15 – 14:30

dr Ioannis K. Goumas

Powikłania enukleacji gruczolaka stercza

Complications enucleation of the prostate

14:30 – 14:45

dr Marek Zawadzki

Krzywa uczenia enukleacji gruczolaka stercza

Learning curve enucleation of the prostate

14:45 – 15:00

dr Felipe Figueiredo

Przemijające nietrzymanie moczu po enukleacji stercza, jak zapobiec, tips and tricks

Temporal stress urinary incontinence (tSUI) minimalization, tips and tricks

15.00 - 15.30

5. SESJA SEMI LIVE: MAŁOINWAZYJNE TECHNIKI ZABIEGOWE W LECZENIU GRUCZOLAKA STERCZA

5TH SEMI LIVE SESSION: MINIMALLY INVASIVE SURGERY

Przewodniczący / Chair: dr hab. med. Piotr Bryniarski, prof. SUM

15:00 – 15:10

dr Bartosz Brzoszczyk

Embolizacja tętnic gruczolaka stercza

Prostatic Artery Embolization (PAE)

15:10 – 15:20

dr med. Mieszko Kozikowski

Metoda „Rezum” w leczeniu gruczolaka stercza

Transurethral water vapour therapy – REZUM

15:20 – 15:30

dr Przemysław Zugaj

Metoda „WaterJet” w leczeniu gruczolaka stercza

Aquablation Therapy for Endoscopic Resection of prostate tissue – WaterJet

15:30 – 15:45

dr hab. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK, dr Marek Zawadzki

Podsumowanie Sympozjum. Zamknięcie obrad

Summary of the Symposium. Closing of the Meeting

8-9 kwietnia 2022, Warszawa

28. SYMPOZJUM
SEKCJI ENDOUROLOGII I ESWL
POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO